Corona protocol

Corona Protocol Uit-Zeilen – skûtsjes en pramen

Wij nemen de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus zeer serieus, daarom hebben wij dit Protocol opgesteld om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Bij boeking vragen wij de hoofdboeker het Protocol document te ondertekenen, als bewijs dat hij of zij kennis heeft genomen van de inhoud en ermee akkoord gaat. Daarnaast dient de hoofdboeker er zorg voor te dragen dat alle genodigden bekend zijn met dit Protocol. Tijdens het woord van welkom aan boord zal de bemanning het Protocol nogmaals centraal doornemen

Maatregelen voorafgaand aan de reis
1. Het Corona Protocol wordt vooraf met alle gasten gecommuniceerd. De maatregelen staan gepubliceerd op de website van Uit-Zeilen en worden tevens voor akkoord ter ondertekening meegestuurd aan de hoofdboeker.
2. Gasten zijn alleen welkom wanneer zij geen Corona verschijnselen vertonen (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts). Wij vertrouwen erop dat gasten zelf in staat zijn deze verantwoordelijkheid te nemen, maar zullen voorafgaand aan het aan boord komen iedere gast hiernaar vragen.
3. De bemanning wordt voorafgaand aan de tocht geïnstrueerd over de maatregelen wat betreft het protocol: 1,5 meter afstand, hygiëne, beschermingsmiddelen en noodprotocol.
4. Uit-Zeilen behoudt zich te allen tijde het recht voor een tocht geen doorgang te laten vinden als:
– het landelijke advies vanuit de overheid wordt aangescherpt en versoepelingen worden ingetrokken.
– als uiterlijk daags voor afvaart blijkt dat de weersomstandigheden niet gunstig zijn om veilig binnen het gestelde Protocol te varen.
– als een bemanningslid of gast voorafgaand aan de reis gediagnosticeerd en getest is met het Covid-19 virus.
5. Zowel gasten als bemanningsleden zijn op de hoogte dat in het geval er binnen 14 dagen besmetting optreed na het verlaten van het schip ze contact opnemen om dit te laten weten. Hiertoe worden de gastgegevens vastgelegd (naam, e-mailadres en telefoonnummer), zodat in het geval van besmetting aan boord tot 14 dagen na het einde van de reis contactonderzoek door overheidsinstanties kan plaatsvinden. Daarna worden de gegevens vernietigd (AVG).
6. Uit-Zeilen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele coronabesmetting. Verblijf aan boord is geheel op eigen risico.

Algemene maatregelen, 1,5 meter
1. Houd 1,5 meter afstand op de wal (leden uit 1 huishouding uitgezonderd). Tijdens het zeilen is dit niet verplicht, omdat zeilen een buitensport is. Bij het zeilen op een skûtsje is het niet toegestaan om met meer dan 3 personen in de roef aanwezig te zijn.
2. De gasten dienen te allen tijde de bemanning gehoor te geven aan instructies voor wat betreft de veiligheid. Met name bij het aan en van boord gaan en bij het verplaatsen in en om het schip.

Algemene maatregelen, hygiëne
1. Bij het aan boord gaan worden handen ontsmet, hiervoor wordt ontsmettingsmiddel aangeboden.
2. Aan boord is er de mogelijkheid om de handen te ontsmetten

Algemene maatregelen, catering

1. Bij gebruik van catering aan boord, worden de handen voor gebruik daarvan ontsmet.
2. Bezoekt u tijdens uw programma een horeca gelegenheid, dan gelden de maatregelen van de desbetreffende horeca gelegenheid. Deze zijn op te vragen bij Uit-Zeilen.

Ten slotte
1. Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in het geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is, dan geldt het noodprotocol
2. In geval er bij een ex-opvarende Corona is vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek verrichten en vervolgmaatregelen treffen. Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en zal de aanwijzingen van de GGD opvolgen.

Nieuwsgierig naar het Corona protocol voor onze klippers? Vraag die hier bij ons aan.